جداول قیمت

طراحی سایت فروشگاهی
طراحی سایت فروشگاهی
 • 5 دامنه جهت آنالیز
 • 300 کلید واژه
 • 250,000 صفحات شکسته شده
 • بهمراه ارائه گزارشات کامل
 • 15 حساب های اجتماعی

4,500,000تومان

سفارش !
dots
طراحی سایت شخصی
طراحی سایت شخصی
 • صفحه اصلی – معرفی کلی
 • خدمات/محصولات
 • درباره ما
 • تماس با ما
 • در صورتی که امکانات بیشتر نیاز باشد قابل ارائه می باشد

700,000 تومان

سفارش !
dots
طراحی سایت شرکتی
طراحی سایت شرکتی
 • صفحه اصلی – معرفی کلی فعالیتهای شرکت
 • خدمات/محصولات – ۱۰ مورد عکس و توضیحات
 • اخبار و مقالات – مطالب دسته بندی شده
 • نمونه مشتریان – لیست تقدیر نامه / گواهینامه رضایت مشتریان
 • درباره ما – تاریخ شروع فعالیت، پیام مدیریت و …
 • تماس با ما – آدرس، شماره تلفن، فکس، ایمیل و …
 • در صورتی که امکانات بیشتر نیاز باشد قابل ارائه می باشد

2,500,000تومان

سفارش !
حرفه ای
حرفه ای
 • 5 دامنه جهت آنالیز
 • 300 کلید واژه
 • 250,000 صفحات شکسته شده
 • بهمراه ارائه گزارشات کامل
 • 15 حساب های اجتماعی

99.99تومان

سفارش !
dots
طراحی سایت شخصی
طراحی سایت شخصی
 • صفحه اصلی – معرفی کلی
 • خدمات/محصولات
 • درباره ما
 • تماس با ما
 • در صورتی که امکانات بیشتر نیاز باشد قابل ارائه می باشد

699,000 تومان

سفارش !
dots
طراحی سایت شرکتی
طراحی سایت شرکتی
 • صفحه اصلی – معرفی کلی فعالیتهای شرکت
 • خدمات/محصولات – ۱۰ مورد عکس و توضیحات
 • اخبار و مقالات – مطالب دسته بندی شده
 • نمونه مشتریان – لیست تقدیر نامه / گواهینامه رضایت مشتریان
 • درباره ما – تاریخ شروع فعالیت، پیام مدیریت و …
 • تماس با ما – آدرس، شماره تلفن، فکس، ایمیل و …
 • در صورتی که امکانات بیشتر نیاز باشد قابل ارائه می باشد

2.499.000تومان

سفارش !
حرفه ای
حرفه ای
 • 5 دامنه جهت آنالیز
 • 300 کلید واژه
 • 250,000 صفحات شکسته شده
 • بهمراه ارائه گزارشات کامل
 • 15 حساب های اجتماعی

99.99تومان

سفارش !
dots
طراحی سایت شخصی
طراحی سایت شخصی
 • صفحه اصلی – معرفی کلی
 • خدمات/محصولات
 • درباره ما
 • تماس با ما
 • در صورتی که امکانات بیشتر نیاز باشد قابل ارائه می باشد

699,000 تومان

سفارش !
dots
طراحی سایت شرکتی
طراحی سایت شرکتی
 • صفحه اصلی – معرفی کلی فعالیتهای شرکت
 • خدمات/محصولات – ۱۰ مورد عکس و توضیحات
 • اخبار و مقالات – مطالب دسته بندی شده
 • نمونه مشتریان – لیست تقدیر نامه / گواهینامه رضایت مشتریان
 • درباره ما – تاریخ شروع فعالیت، پیام مدیریت و …
 • تماس با ما – آدرس، شماره تلفن، فکس، ایمیل و …
 • در صورتی که امکانات بیشتر نیاز باشد قابل ارائه می باشد

2.499.000تومان

سفارش !