خسته نباشید میگم بهتون بسیار جالب بود و همینطور جامع در حین خلاصه بودن. تشکر